Säkerhetsdatablad

Multican säkerhetsdatablad


Finns att ladda ner på vår nya sida www.multican.se
Naturlig bas i EKO märkfärg


Multican EKO märkfärg är framtagen för dig som vill använda ett miljöanpassat alternativ.

Färgen är baserad på naturliga råvaror såsom naturharts, linolja samt bioetanol och har jämfört med traditionell

markeringsfärg minimal inverkan på hälsa och miljö. Därför kan färgen med fördel användas även i känsliga miljöer

som t.ex. skog och mark.


Utöver hälso- och miljöaspekten är vår märkfärg både fluorescerande och snabbtorkande. Den kan användas på ytor

såsom trä, gräs, sten och asfalt. Färgen har även god vidhäftning på virkespaket och plastemballage.

Tack vare det smala munstycket ges god möjlighet till textning och garanterar minimal spraydimma, vilket gör även att innehållet räcker längre.